ඔබේත් මගේත් දරුවෙකු හෘද රෝගයෙන් පෙළුනොත් ??

ඔබේත් මගේත් දරුවෙකු හෘද රෝගයෙන් පෙළුනොත්, අපිට ලංකා හොස්පිටල්/ නවලෝක/ඩර්ඩන්ස් අරං යන්න සල්ලි නැති වෙලා අසරණ වෙන්න පුලුවන්. අද රුපියලක්

Read more

රෝගයක් ගැන තොරතුරක් ….

රෝගයක් ගැන තොරතුරක් මේ ලිපිය දියවැඩියා රෝගීන්ට පමණක් නොවේ.. ඔබත් මෙය කියවන්න…… දියවැඩියා රෝගය යනු කුමක්ද…? ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් දියවැඩියා

Read more

Cash Fraud – මුදල් ආරවුල් සම්බන්ද වූ නීතියෙන් බිදක් ……

අද සමාජයේ හොරු /වංචාකාරයෝ හැම තැනම ,හැමදේටම මිලක් නියම වෙලා තියෙන සමාජයේ හැමදේම වංචාවෙන් ගෙනියන මිනිස්සු වැහි වැහැලා අන්න ඒ

Read more